(HMS)
HELSE, MILJØ & SIKKERHET

FDV Rapporter
IK Systemer
Vernerunder


(KTR)
KONTROLL


Intern kontroll
Uavhengig kontroll
Dokumentstyring
(UTF)
UTFØRELSE


Ansvarlig utførende ved oppføring av bygg
Vi har ansvarsrett og utfører tjenester innen:

(SØK)
BYGGESAK

Vi utformer komplette byggesøknader
(PRO)
PROSJEKTERING


Vi prosjekterer bygg med nødvendige kalkulasjoner og tegninger


ByggConsult Oslo AS
Kvalitetssikring & Kontroll
Mer Byggesak Mer Byggesak Mer PRO Mer Byggesak
 
           Kabelgaten 1B, 0580 Oslo    post@byggconsult.no        Telefon 41 60 30 00
Mer Byggesak