HELSE, MILJØ & SIKKERHET

FDV Rapporter
IK Systemer
Vernerunder


KONTROLL

Intern kontroll
Uavhengig kontroll
Dokumentstyring
Kvalitetsstyring
(UTF)
UTFØRELSE


Oppføring av bygg
Ombygg og rehabilitering
Avviksrapportering
Vi har ansvarsrett og utfører tjenester innen:

(SØK)
BYGGESAK

Komplett byggesaksprosess fra idè til ferdigstillelse
Bygganalyse


(PRO)
PROSJEKTERING


Arkitekt, Prosjekteringsledelse, Byggeledelse og kalkulasjon

ByggConsult Oslo AS
Kvalitetssikring & Kontroll
 
         Hedemarksgaten 13, 0568 Oslo    post@byggconsult.no        Telefon 41 60 30 00